Eko-Partol w Lublinie

image_print
Ekopatrol Straży Miejskiej w Lublinie realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska na terenie miasta Lublina.

Eko-Patrol realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Strażnicy zwracają szczególną uwagę m.in. na nielegalne podrzucanie śmieci lub ich spalanie.
Od niedawna strażnicy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód. Pojazd, będzie służył do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Dzięki niemu, będzie możliwe szybkie i na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody oraz powietrza.
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się: zestaw do poboru próbek powietrza, dzięki któremu strażnicy sprawdzą czy w domowych piecach nie są spalane śmieci; urządzenie do sprawdzania podstawowych parametrów wody ważnych w procesach życiowych środowiska wodnego; detektory gazu alarmujące o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru, amoniaku. Ponadto Eko-Patrol został wyposażony w miernik hałasu, który będzie pomocny przy interwencjach związanych z zakłócaniem ciszy i spokoju.

Skutecznym narzędziem do walki z środowiskowym wandalizmem będą tzw. fotopułapki czyli kamery wyposażone w czujnik ruchu oraz lampę podczerwieni, które będą umieszczane w miejscach gdzie powstają np. dzikie wysypiska śmieci. Pozwolą one na zarejestrowanie osób podrzucających odpady.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wspiera Eko-Patrol doradztwem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pomiarowo – analitycznych.

Kontakt ze Strażą Miejską Miasta Lublin
tel. dyżurny: 986 lub 81 466 5020
sms interwencyjny: 665 500 410
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN