Przekroczenia stężenia pyłu PM10

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu – tekst informacji o przekroczeniach