image_print

Spotkanie w ramach procesu dialogu prowadzonego przez Cemex Polska

15 lipca 2014 r. w Cementowni Chełm odbyło się spotkanie w ramach procesu dialogu prowadzonego przez Cemex Polska Sp. z o.o. z przedstawicielami lokalnej społeczności. Celem spotkania było poinformowanie o stanie realizacji podjętych zobowiązań w odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania podczas ubiegłorocznych spotkań z przedstawicielami zakładu, a także o bieżących i planowanych projektach realizowanych w Cementowni Chełm. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali: pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie oraz pan Andrzej Wereszczyński Główny Specjalista […]

Czytaj dalej...

Narada strefowa w Poznaniu

W dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyła się narada strefowa grupy roboczej ds. wypracowania ujednoliconego podejścia Inspekcji Ochrony Środowiska do zagadnień kontrolnych i monitoringowych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi. Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Ze strony […]

Czytaj dalej...

40–lecie Roztoczańskiego Parku Narodowego

5 czerwca br. w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Środowiska i Jubileusz 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Podczas sesji naukowej w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym przedstawione zostały trzy regionalne projekty: Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las oraz Geopark Małopolski Przełom Wisły. W spotkaniu udział wzięli m.in przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz ambasador Węgier i konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Andrzej Jastrzębski Dyrektor Departamentu Organizacji […]

Czytaj dalej...

Gospodarka odpadami komunalnymi – konferencja

W dniu 4 czerwca 2014 r. Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Kierownikami Delegatur WIOŚ uczestniczyli w seminarium pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi: jak wykorzystać nowe ramy prawne i finansowe?” Seminarium było zorganizowane przez Ambasadę Francji w ramach projektu ECO – MIASTO, prezentacje i dyskusja odbyła się w Trybunale Koronnym. Swoje doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi przekazali przedstawiciele Urzędów Miasta w Bydgoszczy i Lublinie oraz zaproszeni goście z Francji.

Czytaj dalej...

Polsko – Białoruska Międzyrządowa Komisja Koordynacyjna ds. Współpracy Transgranicznej

W wyniku realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej w dniu 29 maja 2014 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach. Podczas spotkania: dokonano wspólnego poboru prób […]

Czytaj dalej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obliczona, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnia arytmetyczna ze stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej (kod: LbBialaPOrzechowa) wynosi 1,7 ng/m3. Obliczenia dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy tj. od 1 maja 2013 r. do 28 kwietnia 2014 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. […]

Czytaj dalej...

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

W dniu 20 maja na terenie Delegatury w Zamościu odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Analizy zgonów wskazują, że wiele ofiar śmiertelnych mogłoby żyć, gdyby została podjęta pierwsza pomoc przedmedyczna na miejscu zdarzenia. Nie bójmy się! Nic nam nie grozi, a może dzięki nam ktoś będzie mógł dalej cieszyć się życiem. Z takimi intencjami szkolenie przeprowadził Pan Rafał Branecki ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...

Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra

12 maja 2014r. we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 40 odbył się Polski Kongres Energii Odnawialnej „Energia Jutra”. Konferencja podzielona była na cztery bloki omawiające m.in. nowoczesne możliwości finansowania inwestycji, efektywność energetyczną na lokalnych rynkach, efektywne rozwiązania w zakresie bioenergii w Polsce, przydomowe mikroinstalacje w Niemczech i możliwości ich wdrożenia w Polsce, tani prąd na potrzeby gmin dzięki OZE i racjonalnemu gospodarowaniu energią. Prelegentami byli m.in. Waldemar Pawlak […]

Czytaj dalej...

Forum Inwestycyjne Biznes-Nauka-Samorząd

27 marca 2014 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w Forum Inwestycyjnym Biznes-Nauka-Samorząd, które miało miejsce w siedzibie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Spotkanie było poświęcone strategicznym inwestycjom, możliwościom rozwoju lubelskich firm i gmin oraz współpracy sektorów biznes-nauka-samorząd. Poruszane były również kwestie możliwości pozyskiwania funduszy UE, a także zagadnienia związane z rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

14 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Leszka Żelaznego oraz Kierownika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Lublinie Grzegorza Ulińskiego z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Omówiono problem naliczania kar za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Ponadto dokonano ustaleń dotyczących formy przekazywania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej...
1 2 3