image_print

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z przedstawicielami gmin

W dniu 12.03.2013 r. w Delegaturze WIOŚ w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z przedstawicielami gmin (w spotkaniu wzięły udział 52 osoby) dotyczące sporządzania „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013”. Przedstawiciele urzędów gmin dzielili się swoimi doświadczeniami jak również wątpliwościami co do sposobu sporządzania sprawozdań. Na spotkaniu omówiono również zagadnienia związane z prowadzonym w roku poprzednim oraz bieżącym cyklu kontrolnym „Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. […]

Czytaj dalej...

Zespól doradczo-konsultacyjny ds. energii odnawialnej

20 lutego 2014 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w posiedzeniu Zespołu doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej. Spotkanie miało miejsce w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas posiedzenia poruszono tematy dotyczące budynków pasywnych, możliwości stosowania biomasy pochodzenia rolniczego w budownictwie mieszkaniowym i socjalnym oraz biobudownictwa.

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężenia pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Szczegółowe dane dotyczące […]

Czytaj dalej...

Spotkanie dotyczące prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego

W dniu 5 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego na terenie Lubelszczyzny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Omówiono główne problemy związane z poszukiwaniem gazu oraz wymieniono informacje dotyczące przyszłych zamierzeń inwestorów.

Czytaj dalej...
1 2 3