image_print

Portal Jakości Powietrza

portal_jakosci_powietrza_GIOS

Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych. W części OSTRZEŻENIA prezentowane są na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń. Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych […]

Czytaj dalej...

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców Polski Pełna treść komunikatu PPA

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

27 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. W pierwszej części odbyła się debata pt. „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” z udziałem Ministrów Skarbu Państwa m.in. Aleksandra Grada, Tomasza Gruszeckiego, Włodzimierza Karpińskiego, Jacka Sochy i Emila Wąsacza. Po debacie zaproszeni goście uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej […]

Czytaj dalej...

Normy dla pyłów – informacja GIOŚ

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy) poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia. Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest […]

Czytaj dalej...

Gdzie sprawdzić jakość powietrza

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...

Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią. Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS i GC/MSMS. Szkolenie i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili pracownicy firmy Perlan Technologies Polska na najnowszym chromatografie cieczowym firmy Agilent Technologies 6460 Triple Quad LC/M. Sprzęt ten został wcześniej wypożyczony i zainstalowany w WIOŚ Lublin dla przetestowania. Oprócz pracowników Laboratorium WIOŚ Lublin […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Puławy ul. Skowieszyńska i Zamość ul. Hrubieszowska. Liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Szczegółowe dane zawiera tabela.   Lp. […]

Czytaj dalej...

Niska emisja – sezon grzewczy

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Przyczyną jest emisja pyłów z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. „niska emisja” oraz szczególnie niekorzystne warunki pogodowe (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza). Ta zwiększona emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw złej jakości, o niskich parametrach energetycznych, […]

Czytaj dalej...

Festiwal Nauki

Scan_15103010220c

Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 29 października br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Festiwal Nauki. Podczas spotkania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został uhonorowany medalem oraz dyplomem jako instytucja zaangażowana w organizację XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Festiwal odbył się w dniach 19-25 września 2015 r. pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”.

Czytaj dalej...

Inauguracja roku akademickiego KUL

18 października br. Leszek Żelazny wziął udział w inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Spotkaniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Watykańska rewolucja papieża Franciszka, a rewolucja Jana Pawła II” wygłosiła Hanna Suchocka. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wystąpienia Wielkiego Kanclerza KUL JE abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego. Inaugurację […]

Czytaj dalej...
1 2 3 5