I Wschodnie Forum Biznesu

image_print

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Targach Lublin odbyło się I Wschodnie Forum Biznesu, Spotkanie było zorganizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.
W skład komitetu honorowego Forum weszli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Po wystąpieniach inauguracyjnych pierwszym punktem spotkania była debata ambasadorów. Dyskutowano na temat budowania niezależności Partnerstwa Wschodniego oraz współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi.
Podczas panelu gospodarczo – politycznego dominowały zagadnienia z zakresu biogospodarki oraz energii odnawialnej. W dyskusji uczestniczyli m.in. Krzysztof Bolesta Doradca Ministra w Ministerstwie Środowiska, Zbigniew Stopa Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A., a także Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
W kolejnej części rozmawiano o potencjale gospodarczym Województwa Lubelskiego.
I Wschodnie Forum Biznesu skupiło około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli izb gospodarczych, konsulów i polityków z kraju i ze świata. W Forum wzięli udział goście z Ukrainy, Uzbekistanu i Francji, ale też Chin, Indii i kontynentu afrykańskiego.