Obsługa kasowa w WIOŚ

image_print
Likwidacja obsługi kasowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. zostanie zlikwidowana obsługa kasowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wszelkie wpłaty z tytułu dochodów budżetu państwa, w szczególności opłaty za udostępnienie informacji o środowisku należy przekazywać na konto:

O/O NBP w Lublinie 96 1010 1339 0039 7122 3100 0000