Uciążliwości zapachowe

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi z całej Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego dotyczącymi uciążliwości zapachowych, wyjaśnia, że ich przyczyną są pożary torfowisk, łąk i lasów na Białorusi i Ukrainie.
Najbliżej polskiej granicy płoną łąki i torfowiska w okolicach miasta Równe (ok. 250 ha). W wyniku wspomnianych zdarzeń powietrze zza wschodniej granicy nasycone jest charakterystycznym zapachem spalania. Utrzymująca się od dłuższego czasu upalna pogoda potęguje te zjawiska.
W związku z powyższym tut. Inspektorat zwrócił się do białoruskiej i ukraińskiej inspekcji środowiskowej o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących ww. problemu.
Należy podkreślić, że pomimo wyczuwalnego, przykrego zapachu stan powietrza nie odbiega od typowego dla tej pory roku. W ocenie WIOŚ zapachy te mogą utrzymywać się przez kilka tygodni zależnie od sytuacji pogodowej (wiatru, opadów).
Jednocześnie informujemy, że stan powietrza jest na bieżąco monitorowany przez laboratorium WIOŚ w Lublinie.