Pożary łąk i torfowisk

image_print

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych powiadamia, że pożar łąk i torfowisk po ukraińskiej i białoruskiej stronie nie spowodował zwiększenia mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, prowadzące ciągły monitoring powietrza nie odnotowały żadnych anomalii. Ponadto, pożary lasów w okolicach Czarnobyla, które miały miejsce w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku, również nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju – Pismo z PPA do WIOŚ Lublin o radiacji.