Zapach spalenizny w powietrzu

image_print

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu na terenie Polski (od kilku do kilkunastu µBq/m3 jednak wartości te są na niskim poziomie i nie spowodowały zwiększenia poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Należy podkreślić, że zarejestrowane wartości stężenia aktywności Cs-137 w aerozolach nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju. Drugie pismo z PPA do WIOŚ Lublin o poziomie radiacji .

Aktualny poziom radiacji – www.paa.sam3.pl/monitoring.html