Przekroczenia poziomu informowania ozonu

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu informowania ozonu.
Poziom informowania określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 180 µ/m3.

Wyniki pomiarów ozonu monitorowane w województwie lubelskim na 5 stanowiskach wykazały, że w dniu wczorajszym tj. 1.09.2015 r. najwyższe stężenie 1-godzinne wynosiło 180,5 µ/m3 i wystąpiło w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej (kod stacji: LbBialaPOrzechowa) o godzinie 13-tej. Na pozostałych stanowiskach w województwie tj. w Jarczewie, Wilczopolu, Biały Słupie i Lublinie odnotowano także podwyższone stężenia 1-godzinne ozonu. Sytuacja ta miała miejsce w godzinach południowych i popołudniowych, spowodowana była bardzo dużym nasłonecznieniem i bardzo wysoką temperaturą przy jednoczesnym długotrwałym braku opadów.

Jednocześnie informujemy, że poziom uzyskiwanych stężeń ozonu, a także prognozy stężeń ozonu dla naszego województwa nie wskazują na występowanie ryzyka przekroczeń poziomu alarmowego.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym ozonu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl.

Aktualne prognozy ozonu dla województwa opracowywane na szczeblu krajowym można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem Wojewódzkie prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem