Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią.

Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS i GC/MSMS.

Szkolenie i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili pracownicy firmy Perlan Technologies Polska na najnowszym chromatografie cieczowym firmy Agilent Technologies 6460 Triple Quad LC/M.

Sprzęt ten został wcześniej wypożyczony i zainstalowany w WIOŚ Lublin dla przetestowania.

Oprócz pracowników Laboratorium WIOŚ Lublin w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Inspektoratów w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin fot-3

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin