Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

27 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”.

W pierwszej części odbyła się debata pt. „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” z udziałem Ministrów Skarbu Państwa m.in. Aleksandra Grada, Tomasza Gruszeckiego, Włodzimierza Karpińskiego, Jacka Sochy i Emila Wąsacza.

Po debacie zaproszeni goście uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rozwiązywanie spraw konsumenckich w Unii Europejskiej”. Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Kwiatkowki Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki oraz Marek Haliniak Radca Generalny Ministerstwa Środowiska. Pierwszy panel dotyczył rozwiązywania sporów konsumenckich na rynkach wewnętrznych Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych z UE. Przedstawiciele: Uniwersytetu w Oxfordzie, Uniwersytetu Complutense w Madrycie i Uniwersytetu w Lucernie przedstawili sposoby rozwiązywania sporów na przykładzie Niemiec, Austrii, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Kolejnym punktem rozmów było prawo i praktyka dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce. Temat został przedstawiony przez Prezesa Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów Krzysztofa Podgórskiego, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” SA Zenona Pokojskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Andrzeja Herbeta.