Portal Jakości Powietrza GIOŚ

portal_jakosci_powietrza_GIOS
image_print

Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych.

W części OSTRZEŻENIA prezentowane są na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń.

Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map z zakresu jakości powietrza (dane przestrzenne do przeglądania i do ściągnięcia).

Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska