image_print

Pył – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod stacji: LbChelmJagWIOS) przekroczeń dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Liczba dni o stężeniach wyższych od 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia do 30 września 2015 r. wynosiła 36, przy dozwolonej 35. Na innych stacjach monitoringowych w obu strefach utrzymuje się ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Szczegółowe dane dotyczące […]

Czytaj dalej...

Inauguracja roku akademickiego Politechniki Lubelskiej

W miesiącu październiku br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury, Zarządzania oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Uroczystości rozpoczynały się wystąpieniem JM Rektora Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko. Podczas inauguracji zostały wręczone nagrody J. M. Rektora pracownikom poszczególnych wydziałów. W części skierowanej szczególnie do studentów I roku odbywały się ślubowania , wręczenie indeksów oraz wykłady inauguracyjne.

Czytaj dalej...

Osiągnięto porozumienie w spr. realizacji badań w Laboratorium WIOŚ

12 października br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Jerzy Kuliński w obecności Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka podpisali porozumienie w sprawie realizacji badań w laboratorium WIOŚ w Lublinie oraz wyposażenia w aparaturę specjalistyczną przez GIOŚ. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie jest jednym z zaledwie czterech ośrodków w kraju, które będzie wykonywać wysoko specjalistyczne oznaczenia zawartych w wodzie związków niebezpiecznych […]

Czytaj dalej...

Konferencja „Środowisko Informacji”

W dniach 7-8 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „Środowisko Informacji”. Organizatorami byli: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Było to największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie. Podczas konferencji prezentację na temat „Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie” wygłosiła […]

Czytaj dalej...

Spotkanie przedstawicieli WIOŚ Lublin z białoruskimi służbami ochrony środowiska

W dniu 06 października 2015 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ), Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Krajowe Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”. Było ono wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu […]

Czytaj dalej...

Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

30 września 2015 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uroczystości przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski, który podsumował najważniejsze wydarzenia z minionego roku akademickiego. Wśród nich znalazły się obchody Jubileuszu 70-lecia powstania dwóch najstarszych wydziałów Uczelni: Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Agrobioinżynierii, na którym jest prowadzony kierunek: Inżynieria Środowiska. WIOŚ w Lublinie wspiera […]

Czytaj dalej...

Debata na temat wspólnej przyszłości Lublina i regionu Lubelskiego

Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie 24 września 2015 r. uczestniczył w debacie na temat wspólnej przyszłości Lublina i regionu Lubelskiego. Podczas spotkania poruszano tematy związane z wykorzystaniem potencjału Lubelszczyzny jako regionu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości, a także przyjaznego dla społeczności lokalnych. Uczestnikami debaty byli Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm oraz Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

XII Lubelski Festiwal Naukowy

W tym roku pod hasłem „Nauka drogą do Nobla” odbyła się XII edycja Lubelskiego Festiwalu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. Wśród licznych stanowisk rozłożonych wokół płyty stadionu Areny Lublin znajdowało się stoisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Działalność inspektoratu wzbudzała wielkie zainteresowanie Uczestnicy festiwalu mogli m.in. sprawdzić jak duże pole elektromagnetyczne emitują ich telefony, a także oglądając filtry pyłomierzy naocznie przekonać się o czystości powietrza […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2015 r. Stężenie średnie ze stężeń 24-godzinnych monitorowanych na stacji zlokalizowanej w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod stacji: LbChelmJagWIOS), obliczone zgodnie z wytycznymi GIOŚ, za okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. wynosiło 26,5 μg/m3 przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 25 μg/m3. Najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną […]

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna pracowników Norweskiego Instytutu Badań Powietrza

W dniach 8-9 września 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się wizyta studyjna pracowników Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Ambasady Norwegii. Została ona zrealizowana w ramach strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.Celem wizyty była […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5