image_print

TworzyMY atmosferę

9 września rusza ogólnopolska akcja ochrony powietrza. Podczas konferencji prasowej szczegóły zaprezentuje inicjator kampanii, Ministerstwo Środowiska, oraz Ministerstwo Zdrowia, które poparło inicjatywę. Od środy sukcesywnie w telewizji, radio oraz internecie pojawią się materiały dotyczące wpływu atmosfery na nasze zdrowie oraz porady, jak chronić powietrze i siebie. Zaplanowano tez warsztaty tematyczne dla dziennikarzy oraz wydarzenia specjalne w różnych miastach w Polsce. Więcej informacji na stronach Ministerstwa Środowiska

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu informowania ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu informowania ozonu. Poziom informowania określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 180 µ/m3. Wyniki pomiarów ozonu monitorowane w województwie lubelskim na 5 stanowiskach wykazały, że w dniu wczorajszym tj. 1.09.2015 r. najwyższe stężenie 1-godzinne wynosiło 180,5 µ/m3 i wystąpiło w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej (kod stacji: […]

Czytaj dalej...

Zapach spalenizny w powietrzu

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu na terenie Polski (od kilku do kilkunastu µBq/m3 jednak wartości te są na niskim poziomie i nie spowodowały zwiększenia poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Należy podkreślić, że zarejestrowane wartości stężenia aktywności Cs-137 w aerozolach nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju. Drugie […]

Czytaj dalej...

Pożary łąk i torfowisk

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych powiadamia, że pożar łąk i torfowisk po ukraińskiej i białoruskiej stronie nie spowodował zwiększenia mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, prowadzące ciągły monitoring powietrza nie odnotowały żadnych anomalii. Ponadto, pożary lasów w okolicach Czarnobyla, które miały miejsce w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku, również nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju – Pismo z PPA do WIOŚ Lublin o radiacji.

Czytaj dalej...

Uciążliwości zapachowe

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi z całej Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego dotyczącymi uciążliwości zapachowych, wyjaśnia, że ich przyczyną są pożary torfowisk, łąk i lasów na Białorusi i Ukrainie. Najbliżej polskiej granicy płoną łąki i torfowiska w okolicach miasta Równe (ok. 250 ha). W wyniku wspomnianych zdarzeń powietrze zza wschodniej granicy nasycone jest charakterystycznym zapachem spalania. Utrzymująca się od dłuższego czasu upalna pogoda potęguje te zjawiska. […]

Czytaj dalej...

Obsługa kasowa w WIOŚ

Likwidacja obsługi kasowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. zostanie zlikwidowana obsługa kasowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie. Wszelkie wpłaty z tytułu dochodów budżetu państwa, w szczególności opłaty za udostępnienie informacji o środowisku należy przekazywać na konto: O/O NBP w Lublinie 96 1010 1339 0039 7122 3100 0000

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego […]

Czytaj dalej...

I Wschodnie Forum Biznesu

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Targach Lublin odbyło się I Wschodnie Forum Biznesu, Spotkanie było zorganizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej. W skład komitetu honorowego Forum weszli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury […]

Czytaj dalej...

Wektor oszczędzania energii

W dniach 25- 26 czerwca 2015 r. w obwodzie Iwano-Frankowskim w m. Jaremcze (Ukraina) odbyło się Międzynarodowe Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Celem forum była prezentacja prac projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” we wdrażaniu innowacji w branży energetycznej na poziomie ogólnoukraińskim i międzynarodowym. Uczestnicy Forum mieli możliwość omówić wdrażanie technologii energoefektywnych, energetyki alternatywnej i odnawialnej oraz sposoby wspólnego wdrażania innowacji w tej branży. Równolegle w ramach Forum miał miejsce panel Bezpieczne Środowisko ekologiczne, […]

Czytaj dalej...

Audyt recertyfikujący

W dniach 18 – 19 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audyt recertyfikujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 – ważność certyfikatu uległa przedłużeniu do 16 lipca 2018 r.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5