image_print

Przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r. Jednocześnie informujemy o utrzymującym się ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu […]

Czytaj dalej...

Komunikat o przekroczeniach zanieczyszczeń powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r. Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2014 r. do 29.03.2015 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były […]

Czytaj dalej...

XI posiedzenie Polsko – Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

15 marca 2013 roku w Białymstoku odbyło się XI posiedzenie Polsko – Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Podkomisja koordynuje współpracę służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych obszarach obu państw. Posiedzeniu ze strony polskiej przewodniczył P. Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski. Ze strony białoruskiej P. Łasuta Giennadij Fiedorowicz, Zastępca Ministra do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzo/a/pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2014 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego benzo/a/pirenu. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa, Zamość ul. Hrubieszowska. Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 […]

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

12 marca br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska- Leszek Żelazny oraz Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk odbyli wizytę studyjną w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania omawiano prace badawcze nad odnawialnymi źródłami energii. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, a także turbina cieplnoelektryczna oparta na silniku spalinowym zasilanym gazem ziemnym to tylko niektóre z zaprezentowanych rozwiązań.

Czytaj dalej...

Zespól Doradczo-Konsultacyjnego ds. Energii Odnawialnej

5 marca 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Energii Odnawialnej przy Zarządzie Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania identyfikowano bariery rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim, omówiono uwarunkowania środowiskowe inwestowania w OZE, a także możliwości wsparcia nowych przedsięwzięć OZE przez WFOŚiGW w Lublinie. W spotkaniu brał udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężenia pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacjach: Biała Podlaska ul. Orzechowa, Puławy ul. Skowieszyńska, Zamość ul. Hrubieszowska przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2014 r. Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres […]

Czytaj dalej...

Służba cywilna – zaufanie i komunikacja

Budowa społecznego zaufania do administracji publicznej i uruchomienie nowych projektów ułatwiających kontakt obywatela z urzędami to najważniejsze tematy konferencji „Służba cywilna – zaufanie i komunikacja”. W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli szef KPRM Jacek Cichocki, szef służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel oraz szefowie urzędów i urzędnicy na co dzień zajmujący się obsługą obywateli w blisko 200 urzędach w całej Polsce. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora […]

Czytaj dalej...
1 3 4 5