Sesja Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego

image_print

30 czerwca 2016 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej uczestniczyli w posiedzeniach sesji Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego.

Pracownicy WIOŚ w Lublinie przedstawili informację nt. stanu elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie ww. powiatów.

W takcie sesji również rozmawiano nt. kontrolowanych jednostek, współpracy międzynarodowej, segregowania odpadów, obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) oraz badań wód powierzchniowych i gleby.

_DSC1094