Spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa

image_print

13 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa. Głównym zagadnieniem poruszonym w trakcie rozmów była współpraca z Ukrainą w zakresie ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami.

Obecni byli: Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Valentyn Volskiy dyrektor Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Dmytro Vankovych dyrektor finansowy Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a także Dariusz Wójcik oraz Monika Poniat przedstawiciele firmy Cleanbacter Sp. z o.o.

Podczas spotkania zostały także przedstawione nowe technologie wykorzystywane w ochronie środowiska, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w oczyszczaniu ścieków aglomeracji lwowskiej.