Spalanie odpadów roślinnych

W związku z okresem jesiennego porządkowania działek i ogrodów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sygnalizuje, że spalanie odpadów roślinnych i resztek pouprawowych w piecach i kotłowniach domowych oraz na otwartej przestrzeni jest źródłem emisji pyłów pogarszających jakość powietrza. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) działania takie podlegają sankcjom prawnym.

Alternatywnym źródłem zagospodarowania tego typu odpadów jest kompostowanie, w wyniku którego resztki organiczne są przekształcane w użyteczny nawóz organiczny.