Świadomy inwestor

image_print

herb_lublina

Urząd Miasta Lublin zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji bądź poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przepisów prawnych i praktycznych aspektów dotyczących wymagań ochrony środowiska do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Świadomy inwestor – działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska”

21 listopada 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00
Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin

Prelegenci:

  • prof. dr hab.Marek Górski – wykładowca z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego
  • pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • pracownicy Urzędu Miasta Lublin

 

Zagadnienia, które będą omawiane podczas szkolenia to m.in.:
–    obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach
–    sprawozdawczość dot. gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska
–    postępowania dot. oddziaływania inwestycji na środowisko
–    kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany na wskazane przez zgłoszonych uczestników adresy mailowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu na adres: kgajewska@lublin.eu
tel.: Katarzyna Gajewska (081) 466 26 09 w terminie do 15 listopada 2016 r.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłoszenia po 1 osobie z przedsiębiorstwa, natomiast dodatkowe osoby wpiszemy na listę rezerwową i uwzględnimy
w przypadku wolnych miejsc.

Ogłoszenie – Świadomy Inwestor

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


dofinansowanie z WFOSiGW w Lublinie