Końskowola – interwencja mieszkańców

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z interwencją wniesioną przez mieszkańców Gminy Końskowola przeprowadził kontrolę PINI BEEF w Końskowoli.

Kontrola wykazała odprowadzanie w dniu 11 listopada 2016 r. siecią kanalizacji deszczowej nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego spowodowane rozszczelnieniem rury kanalizacji deszczowej w jednej ze studzienek rewizyjnych na trasie kanalizacji przemysłowej.

Ścieki odprowadzane do rowu melioracyjnego charakteryzowały się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń, typowymi dla ścieków nieoczyszczonych z przemysłu mięsnego.

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto następujące działania:

– skierowano wniosek do Prokuratury Rejonowej w Puławach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku przez PINI BEEF w Końskowoli,

–  wystąpiono do Starosty Puławskiego o podjęcie działań wynikających z art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko,

– wystąpiono do Marszałka Województwa Lubelskiego o naliczenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.

Analizy prób wody z rowu melioracyjnego oraz rzeki Kurówki pobranych w dniach 14 i 16 listopada 2016 r. wykazują wielkości parametrów charakterystyczne dla tego rodzaju wód. Nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki Kurówki.