Stan środowiska 2013-2015

Przekrojowy raport prezentujący stan środowiska woj. lubelskiego w latach 2013-2015 jest do pobrania z naszego serwisu – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2013-2015 .

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.
Spotkanie opłatkowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

20 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie wigilijne 17 służb mundurowych Lubelszczyzny.

W uroczystości uczestniczyli dostojnicy Kościoła katolickiego Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, sądów, prokuratury oraz innych instytucji m.in. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

 

policja_podziekowanie_2016

 

IMG_0425

 

 
Otwarcie strefy przetwarzania odpadów

16 grudnia br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w oficjalnym otwarciu strefy przetwarzania odpadów biodegradowalnych, które odbyło się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach.

Uroczystość poprowadził Jerzy Kułak Prezes Zarządu ZZOK. W spotkaniu wzięli udział m.in. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Stanisław Jóźwik Przewodniczący Zarządu ZKGPR, Lucjan Kotwica Starosta Powiatu Radzyńskiego oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego i przedstawiciele firmy AK NOVA – wykonawcy inwestycji.

Nowy obiekt pozwoli zdecydowanie poprawić warunki przetwarzania odpadów biodegradowalnych powstających na terenie działania Związku Komunalnego Gmin.
25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska

Z okazji 25-lecia Inspekcji Ochrony Środowiska w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie odbyła się konferencja „Inspekcja Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczpospolitej Polskiej”.

W wydarzeniu wziął udział m.in. prof. Jan Szyszko Minister Środowiska, Sławomir Mazurek Wiceminister Środowiska, Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Głównym celem konferencji było dokonanie przeglądu osiągnięć inspekcji w przeciągu ostatnich 25 lat jak również wskazanie kierunku jej rozwoju oraz potencjału jej kadr. Spotkanie zostało podzielone na bloki tematyczne, podczas których omawiano tematy m.in. związane ze strukturą, współpracą inspekcji z instytucjami i przedsiębiorcami.

IMG_20161212_105244
Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Pod Lubartowem powstała jedna z najnowocześniejszych sortowni odpadów w kraju. W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej przetworzy kilkadziesiąt tysięcy ton śmieci rocznie, pochodzących z terenu gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz ze Świdnika i Lublina. Jest tu nie tylko linia do sortowania śmieci, ale też instalacja do fermentacji odpadów organicznych. Śmieci będą przetwarzane w systemie komór i tuneli, w zamkniętym obiegu – bez dostępu powietrza. Powstający metan będzie służył do wytwarzania energii.

IMG_0597
WIZYTA GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

DSCN4146

5 grudnia 2016 r. pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska odwiedził Delegaturę WIOŚ w Zamościu. Podczas spotkania omawiane były aktualne problemy ochrony środowiska m. in. walka z szarą strefą w gospodarce odpadami, laboratoryjne potrzeby sprzętowe a także perspektywy funkcjonowania inspekcji ochrony środowiska.

W spotkaniu uczestniczył również Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie pan Leszek Żelazny oraz Poseł Ziemi Zamojskiej pan Sławomir Zawiślak.
Końskowola – interwencja mieszkańców

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z interwencją wniesioną przez mieszkańców Gminy Końskowola przeprowadził kontrolę PINI BEEF w Końskowoli.

Kontrola wykazała odprowadzanie w dniu 11 listopada 2016 r. siecią kanalizacji deszczowej nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego spowodowane rozszczelnieniem rury kanalizacji deszczowej w jednej ze studzienek rewizyjnych na trasie kanalizacji przemysłowej.

Ścieki odprowadzane do rowu melioracyjnego charakteryzowały się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń, typowymi dla ścieków nieoczyszczonych z przemysłu mięsnego.

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto następujące działania:

– skierowano wniosek do Prokuratury Rejonowej w Puławach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku przez PINI BEEF w Końskowoli,

–  wystąpiono do Starosty Puławskiego o podjęcie działań wynikających z art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko,

– wystąpiono do Marszałka Województwa Lubelskiego o naliczenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.

Analizy prób wody z rowu melioracyjnego oraz rzeki Kurówki pobranych w dniach 14 i 16 listopada 2016 r. wykazują wielkości parametrów charakterystyczne dla tego rodzaju wód. Nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki Kurówki.
Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

18 listopada 2016 r. pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska złożył wizytę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Podczas spotkania omawiane były bieżące problemy ochrony środowiska, laboratoryjne potrzeby sprzętowe, nowe obszary kontrolne, a także perspektywy funkcjonowania inspekcji ochrony środowiska.

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaprezentował siedzibę WIOŚ w Lublinie w tym najnowsze wyposażenie laboratorium.

P1130271
Świadomy inwestor

herb_lublina

Urząd Miasta Lublin zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji bądź poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przepisów prawnych i praktycznych aspektów dotyczących wymagań ochrony środowiska do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Świadomy inwestor – działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska”

21 listopada 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00
Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin

Prelegenci:

  • prof. dr hab.Marek Górski – wykładowca z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego
  • pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • pracownicy Urzędu Miasta Lublin

 

Zagadnienia, które będą omawiane podczas szkolenia to m.in.:
–    obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach
–    sprawozdawczość dot. gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska
–    postępowania dot. oddziaływania inwestycji na środowisko
–    kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany na wskazane przez zgłoszonych uczestników adresy mailowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu na adres: kgajewska@lublin.eu
tel.: Katarzyna Gajewska (081) 466 26 09 w terminie do 15 listopada 2016 r.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłoszenia po 1 osobie z przedsiębiorstwa, natomiast dodatkowe osoby wpiszemy na listę rezerwową i uwzględnimy
w przypadku wolnych miejsc.

Ogłoszenie – Świadomy Inwestor

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


dofinansowanie z WFOSiGW w Lublinie

 
Afrykański Pomór Świń

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, już po raz kolejny, zebrał się specjalny zespół do spraw zapobiegania oraz zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego. Od około miesiąca nie stwierdzono nowych ognisk tej groźnej choroby w naszym regionie. Poszczególne służby pozostają w ciągłej gotowości i systematycznie prowadzą działania według wcześniej przyjętego planu. Pozwoliło to na opanowanie sytuacji. Zagrożenie jednak cały czas jest duże i wymaga działań profilaktycznych oraz stałego monitorowania.

Więcej informacji na stronie: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz na filmie udostępnionym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny .


 

Aktualne informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) są dostępne na stronach serwisu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, tel.: 81 7442885