image_print

Inauguracja Roku Akademickiego na KUL

16 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu nowego roku akademickiego 2016/2017 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym roku inauguracja zakończyła obrady V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”, a zarazem rozpoczęła obchody 100-lecia uniwersytetu.  

Czytaj dalej...

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

11 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaniu przewodniczył Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski. Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy zespołu i dotyczyło m.in. zagadnień związanych z walką z wirusem ASF i działań bioasekuracyjnych na wschodniej granicy Unii Europejskiej w województwie lubelskim, w związku z groźbą przenoszenia się z krajów trzecich zakaźnych […]

Czytaj dalej...

Laudato si’ w Sejmie RP

15 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt.: „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato si”. Spotkanie odbyło się w Sejmie RP, z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Konferencja została zorganizowana przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko oraz  JE ks. kard. Gerharda Müllera – prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Więcej informacji na serwisie Profesora Mirosława Piotrowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego  

Czytaj dalej...

Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

14 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Grottgera 4 w Lublinie. W trakcie posiedzenia poruszono m.in. temat związany z programem ochrony powietrza dla strefy aglomeracji lubelskiej. Wojewódzki Inspektor  przekazał uczestnikom „Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r.”  

Czytaj dalej...

Stan jednolitych części wód powierzchniowych

jcwp

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1482). Przy dokonywaniu oceny zastosowano procedurę dziedziczenia wyników. W monitoringu operacyjnym ważność wyników elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych wynosi 3 lata, natomiast wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

Spotkanie polskich i białoruskich służb ochrony środowiska - X 2016 - foto-1

W dniu 04 października 2016 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ), Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu (BOKZNiOŚ) oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Krajowe Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”. Było ono  wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Delegacji Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...

Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdniku

29 września 2016 r. Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdniku w zakresie kontroli przepisów dot. ochrony środowiska. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej, która wykorzystywana będzie w szczególności podczas rozpatrywania skarg i interwencji zgłaszanych do straży miejskiej. Omawiano problemy które mieszkańcy najczęściej zgłaszają oraz sposób ich właściwego […]

Czytaj dalej...

XIII Lubelski Piknik Naukowy

Dnia 18 września 2016 r. na stadionie Arena Lublin odbył się XIII Lubelski Piknik Naukowy. Wśród instytucji zaproszonych przez organizatora do wystawienia swojego stanowiska, podobnie jak w ubiegłym roku, znalazł się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Atrakcje przygotowane przez pracowników WIOŚ w Lublinie spotkały się z dużym zainteresowaniem, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Osoby odwiedzające nasze stoisko miały możliwość pomiaru m.in. wielkości pola elektromagnetycznego emitowanego przez ich […]

Czytaj dalej...

Zapach spalenizny w powietrzu

W związku ze  zgłoszeniami napływającymi z Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego, dotyczącymi uciążliwości zapachowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia, że  ich prawdopodobną przyczyną są pożary torfowisk za wschodnią granicą Polski. W wyniku wspomnianych zdarzeń powietrze nasycone jest charakterystycznym zapachem palących się torfowisk, odczuwanym głównie rano i wieczorem. Utrzymująca się w pierwszej połowie września upalna pogoda spotęgowała te zjawiska. Prowadzone pomiary monitoringowe jakości powietrza na stacji w Lublinie przy […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 6