image_print

Spalanie odpadów roślinnych

W związku z okresem jesiennego porządkowania działek i ogrodów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sygnalizuje, że spalanie odpadów roślinnych i resztek pouprawowych w piecach i kotłowniach domowych oraz na otwartej przestrzeni jest źródłem emisji pyłów pogarszających jakość powietrza. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) działania takie podlegają sankcjom prawnym. Alternatywnym źródłem zagospodarowania tego typu odpadów jest kompostowanie, w wyniku którego resztki organiczne […]

Czytaj dalej...

Raport 2015

okładka raportu

W naszym serwisie informacyjnym jest już umieszczony do pobrania najnowszy  „Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015 r.” Zachęcamy do zapoznania się z tekstem raportu.

Czytaj dalej...

97 rocznica utworzenia Policji

22 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie odbyły się obchody 97 rocznicy utworzenia Policji. W czasie uroczystości Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony odznaczeniem – Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji. Więcej informacji na temat tej uroczystości na stronie Lubelskiej Policji.

Czytaj dalej...

Wakacyjna Wojewódzka Zbiórka Krwi

15 lipca 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przyłączyli się do akcji Wakacyjnej Wojewódzkiej Zbiórki Krwi. Krew pobierano w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej relacja z wydarzenia: http://lublin.tvp.pl/26167072/15-lipca-2016-g-1830 http://moje.radio.lublin.pl/wakacyjna-zbiorkawrocilapo-pieciu-latach-lubelscy-urzednicy-oddali-krew.html

Czytaj dalej...

Spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa

13 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa. Głównym zagadnieniem poruszonym w trakcie rozmów była współpraca z Ukrainą w zakresie ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami. Obecni byli: Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Valentyn Volskiy dyrektor Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Dmytro Vankovych dyrektor finansowy Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a także Dariusz Wójcik oraz Monika Poniat przedstawiciele firmy […]

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego

30 czerwca 2016 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej uczestniczyli w posiedzeniach sesji Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego. Pracownicy WIOŚ w Lublinie przedstawili informację nt. stanu elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie ww. powiatów. W takcie sesji również rozmawiano nt. kontrolowanych jednostek, współpracy międzynarodowej, segregowania odpadów, obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) oraz badań wód powierzchniowych i gleby.  

Czytaj dalej...

Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb […]

Czytaj dalej...

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

prognozy_ozonowe

Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce „Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prognoza dla województwa lubelskiego.

Czytaj dalej...

Stan czystości wody w Zalewie Zemborzyckim

zalew_zemborzycki_woda

W dniu 1 lipca 2016 r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie dokonali wizji lokalnej Zalewu Zemborzyckiego w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Marina i Słoneczny Wrotków, podczas której dokonano oceny organoleptycznej jakości wody w Zalewie. Stwierdzono, że woda jest koloru zielonego, nieprzezroczysta, ze smugami zielonych nalotów na powierzchni, co wskazuje na rozpoczynający się zakwit sinic w Zalewie. Powyższe zanieczyszczenie wody prawdopodobnie jest związane z występującymi wysokimi temperaturami powietrza w ostatnich dniach, powodującymi obniżenie stężenia tlenu […]

Czytaj dalej...

Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna

Festyn Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna foto-2a

15 czerwca 2016 r. na Błoniach przy Zamku Lubelskim odbył się II „Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. Festyn był wspólnym przedsięwzięciem Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem imprezy było zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zostały zaprezentowane pokazy pracy służb mundurowych, ratownictwa drogowego, wodnego oraz medycznego, prezentacje szkół w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, promocji zdrowia. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6