Spalanie odpadów roślinnych

W związku z okresem jesiennego porządkowania działek i ogrodów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sygnalizuje, że spalanie odpadów roślinnych i resztek pouprawowych w piecach i kotłowniach domowych oraz na otwartej przestrzeni jest źródłem emisji pyłów pogarszających jakość powietrza. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) działania takie podlegają sankcjom prawnym.

Alternatywnym źródłem zagospodarowania tego typu odpadów jest kompostowanie, w wyniku którego resztki organiczne są przekształcane w użyteczny nawóz organiczny.
Raport 2015

W naszym serwisie informacyjnym jest już umieszczony do pobrania najnowszy  „Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015 r.”

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem raportu.
97 rocznica utworzenia Policji

22 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie odbyły się obchody 97 rocznicy utworzenia Policji.

W czasie uroczystości Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony odznaczeniem – Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji.

Więcej informacji na temat tej uroczystości na stronie Lubelskiej Policji.

Srebrny medal za zasługi dla Policji
Wakacyjna Wojewódzka Zbiórka Krwi

15 lipca 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przyłączyli się do akcji Wakacyjnej Wojewódzkiej Zbiórki Krwi. Krew pobierano w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniżej relacja z wydarzenia:

http://lublin.tvp.pl/26167072/15-lipca-2016-g-1830

http://moje.radio.lublin.pl/wakacyjna-zbiorkawrocilapo-pieciu-latach-lubelscy-urzednicy-oddali-krew.html

2016-07-19 07.18.25
Spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa

13 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa. Głównym zagadnieniem poruszonym w trakcie rozmów była współpraca z Ukrainą w zakresie ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami.

Obecni byli: Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Valentyn Volskiy dyrektor Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Dmytro Vankovych dyrektor finansowy Lwowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a także Dariusz Wójcik oraz Monika Poniat przedstawiciele firmy Cleanbacter Sp. z o.o.

Podczas spotkania zostały także przedstawione nowe technologie wykorzystywane w ochronie środowiska, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w oczyszczaniu ścieków aglomeracji lwowskiej.
Sesja Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego

30 czerwca 2016 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej uczestniczyli w posiedzeniach sesji Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego.

Pracownicy WIOŚ w Lublinie przedstawili informację nt. stanu elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie ww. powiatów.

W takcie sesji również rozmawiano nt. kontrolowanych jednostek, współpracy międzynarodowej, segregowania odpadów, obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) oraz badań wód powierzchniowych i gleby.

_DSC1094

 
Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.
Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.
W dniu 8 lipca br. w godz. 10.00-12.00 planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godz. 17.00 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Tam też odbędzie się koncert okolicznościowy z udziałem orkiestry wojskowej, połączony z występami grup tanecznych oraz projekcja filmu pt. „Historia Roja”.
Dzień później (9 lipca br.) w godz. 11.30-18.00 na terenach Ośrodka „Słoneczny Wrotków” – MOSiR w Lublinie odbędzie się szereg atrakcji, gier i zabaw dla uczestników. Planowany jest m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wystawa stanowisk promocyjnych wojska i służb mundurowych, koncerty orkiestry wojskowej i klubów garnizonowych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pikniku będą mogli także skosztować wojskowej grochówki.

Więcej informacji na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plakat A2 Piknik NATO
Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce „Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Prognoza dla województwa lubelskiego.
Stan czystości wody w Zalewie Zemborzyckim

W dniu 1 lipca 2016 r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie dokonali wizji lokalnej Zalewu Zemborzyckiego w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Marina i Słoneczny Wrotków, podczas której dokonano oceny organoleptycznej jakości wody w Zalewie.

Stwierdzono, że woda jest koloru zielonego, nieprzezroczysta, ze smugami zielonych nalotów na powierzchni, co wskazuje na rozpoczynający się zakwit sinic w Zalewie.

Powyższe zanieczyszczenie wody prawdopodobnie jest związane z występującymi wysokimi temperaturami powietrza w ostatnich dniach, powodującymi obniżenie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Skutkiem powyższej sytuacji może być śnięcie ryb w wodach Zalewu Zemborzyckiego, o czym jest powiadomiony Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie.


Aktualne komunikaty dotyczące kąpielisk woj. lubelskiego można znaleźć w serwisie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie .
Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna

15 czerwca 2016 r. na Błoniach przy Zamku Lubelskim odbył się II „Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. Festyn był wspólnym przedsięwzięciem Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem imprezy było zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zostały zaprezentowane pokazy pracy służb mundurowych, ratownictwa drogowego, wodnego oraz medycznego, prezentacje szkół w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, promocji zdrowia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie był reprezentowany przez pracowników laboratorium, którzy przybliżyli sposób pomiaru hałasu w środowisku oraz zaprezentowali specjalistyczny sprzęt do ww. badań.

Festyn Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna - foto 1 - Marcin Jasiński

Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna – foto 1 – Marcin Jasiński

Festyn Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna - foto 2 - Marcin Jasiński

Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna – foto 2 – Marcin Jasiński

Festyn Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna - foto 3 - Marcin Jasiński

Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna – foto 3 – Marcin Jasiński