image_print

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w Lubelskich Dniach Nauki i Biznesu w dniach 14 – 15 czerwca 2016 r. Konferencja była skierowana do przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i samorządów. Była to już 13 -ta edycja warsztatów doktoranckich. Głównymi tematami tej międzynarodowej konferencji były: IT, innowacje, badania naukowe, inwestycje i projekty unijne. Konferencja biznesowa odbyła się z udziałem ekspertów: m.in. Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Żuka Prezydenta […]

Czytaj dalej...

Uroczystości z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Lublinie

straz_miejska_25

10 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Lublinie. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień. Między innymi odznaczenie otrzymał pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Wyróżnienia otrzymali również pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, pan Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, pan Lucjan Orgasiński Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Lublinie  

Czytaj dalej...

Pożar wysypiska na Ukrainie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w miejscowości Grzybowice Wielkie koło Lwowa podjął decyzję o przeprowadzeniu badań wód rzeki Bug w Kryłowie, celem oceny ewentualnego wpływu przedmiotowego zdarzenia na jakość rzeki. Jednocześnie informuję, że dotychczas na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie lubelskim i podkarpackim nie stwierdzono zwiększonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Wartości zanieczyszczeń utrzymują się na poziomie charakterystycznym dla tej pory roku, znacznie poniżej dopuszczalnych norm. […]

Czytaj dalej...

XV posiedzenie Polsko – Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

20 maja 2016 roku w Białymstoku odbyło się XV posiedzenie Polsko – Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Podkomisja w swoich działaniach zmierza do pogłębienia współpracy służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych obszarach obu państw. Posiedzeniu ze strony polskiej przewodniczył pan Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski. Ze strony białoruskiej pan Stiepanienko Wasilij Aleksiejewicz, […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. W Aglomeracji Lubelskiej przekroczenia wystąpiły […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC – IV 2016

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień […]

Czytaj dalej...

Projekt MADEM

10 maja 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt MADEM Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Projekt jest owocem współpracy Politechniki Lubelskiej z Urzędem Miasta w Porsgrunn w Norwegii. Został on sfinansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Spotkanie otworzyła koordynator projektu Henryka Stryczewska Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki. Leszek […]

Czytaj dalej...

Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach 27-29 kwietnia 2016 r. brał udział w VII Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Środowiska i estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym” zorganizowanej przez Katedrę Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany doświadczeń teoretycznych i praktycznych w zakresie estetyki i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Konferencja składała się z dwóch części: dydaktycznej i ogólnej. Konferencja zorganizowana została w czasie, kiedy Wydział Budownictwa […]

Czytaj dalej...

Laur konserwatorski 2016

26 kwietnia 2016 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie brał udział w uroczystości wręczenia nagrody „Laur konserwatorski 2016”. Konkurs był organizowany pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Wyróżnienia otrzymali: Spółka PKP Linie Kolejowe za odnowienie wiaduktu kolejowego przy ul. Kunickiego w Lublinie Gmina miejska w Krasnymstawie za kompleksowy remont i konserwację drewnianego dworku starościńskiego Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach za remont kościoła Parafia […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3. Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6