image_print

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to ogólnoeuropejska akcja, której głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Więcej informacji o ESWD na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego w WIOŚ

Wojewoda_w_WIOS_Lublin_2016_foto_2

14 stycznia 2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wizyt w jednostkach administracji zespolonej podlegających nadzorowi wicewojewody. Podczas spotkania omówiono problemy związane z realizacją zadań inspektoratu. Wicewojewoda zapoznał się także z działalnością badawczą laboratorium w Lublinie oraz wyposażeniem pomiarowym i analitycznym.

Czytaj dalej...
1 4 5 6