image_print

Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje. Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pozyskane  w ramach systemu dane są danymi wiarygodnymi, w trybie online trafiają na stronę internetową WIOŚ oraz na portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prosimy zatem o korzystanie ze strony http://powietrze.gios.gov.pl,  gdzie można pobrać […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu

Dnia 17.12.2017 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 69,4 µg/m3, w Zamościu 76,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki […]

Czytaj dalej...

Życzenia świąteczne

swieta

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragniemy dołączyć się do życzeń składanych Państwu przez bliskich. Niech ten szczególny okres upłynie Państwu w ciepłej i serdecznej atmosferze domowego ogniska, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie wiele radości i spełnienie oczekiwań. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz ze współpracownikami

Czytaj dalej...

Przerwa konserwacyjna

WIOŚ w Lublinie informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r.  prowadzona jest  kalibracja analizatora benzenu na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, w związku z tym nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za  utrudnienia.

Czytaj dalej...

Polsko-Ukraińskie badania rz. Bug

21 listopada br. na moście na przejściu granicznym Zosin/Ustiług odbył się wspólny pobór prób wód granicznej rzeki Bug. Dzięki zintensyfikowanym działaniom tutejszego Inspektoratu jest to pierwszy wspólny pobór prób po dłuższej przerwie we współpracy ze stroną ukraińską. Pobór wód wpisuje się w realizację zadań wynikających z planu pracy Grupy Roboczej OW (ochrony wód przed zanieczyszczeniem) działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. W poborze prób ze strony polskiej udział […]

Czytaj dalej...

Brak obecności rutenu-106

Państwowa Agencja Atomistyki informuje że w związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi o „radioaktywnym obłoku nad Polską”, informujemy, że zgodnie z informacją opublikowaną przez Państwową Agencję Atomistyki 4 października, nad Polską wykryto krótkookresowo bardzo niewielkie stężenie rutenu-106. Izotop ten był wykrywalny na precyzyjnych urządzeniach pomiarowych przez ok. 2 tygodnie na przełomie września i października. Po tym okresie jego stężenie spadło i obecnie izotop ten nie jest wykrywany. Wykryte stężenie rutenu-106 nie ma i nie […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej  liczba stężeń dobowych przekraczających poziom dopuszczalny 50 μg/m3 w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r. wynosiła 38 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały wyłącznie w okresie grzewczym. Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu […]

Czytaj dalej...

Indeks Jakości Powietrza

Poniżej prezentujemy stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie Indeksu Jakości Powietrza – oryginalna treść w serwisie GIOŚ.   Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej. Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość […]

Czytaj dalej...

Przerwa techniczna

W dniach 14-16 listopada nie będzie wyników benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej z powodu udziału analizatora w badaniach porównawczych. Do czasu ukończenia badań nie będzie prezentacji wyników benzenu  na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...
1 2 3 6