image_print

Indeks Jakości Powietrza

Poniżej prezentujemy stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie Indeksu Jakości Powietrza – oryginalna treść w serwisie GIOŚ.   Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej. Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość […]

Czytaj dalej...

Przerwa techniczna

W dniach 14-16 listopada nie będzie wyników benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej z powodu udziału analizatora w badaniach porównawczych. Do czasu ukończenia badań nie będzie prezentacji wyników benzenu  na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Przerwa konserwacyjna

WIOŚ w Lublinie informuje, że w dniach 8 – 9 listopada 2017 r.  na stacji pomiarowej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej prowadzone są prace serwisowe, wiąże się to z wyłączanie poszczególnych analizatorów. Do czasu ukończenia przeglądu stacji nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

W dniu 6.11.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,7 µg/m3. Utrzymujące się wysokie wartości stężeń 1- godzinnych wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 7.11.2017 r.  Średnia wartość stężenia w godzinach 1.00-13.00 wynosiła 77,2 µg/m3. Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl. Dane udostępniane […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu

Dnia 18.10.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 66,4 µg/m3. Utrzymujące się wysokie wartości stężeń 1- godzinnych wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2017 r.  Średnia wartość stężenia w godzinach 1.00-11.00 wynosiła 91,8 µg/m3. Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl. Dane udostępniane […]

Czytaj dalej...

KUL – inauguracja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w niedzielę 15 października 2017 r. W jubileuszu wzięli udział studenci, arcybiskupi i biskupi, uczestniczący w posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, odbywającym się na KUL, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, parlamentarzyści, rektorzy lubelskich szkół wyższych oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Gościem uroczystej inauguracji był także Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Czytaj dalej...

Spotkanie Polsko – Ukraińskiej Komisji

spotkanie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych

10 – 11 października 2017 r. w miejscowości Nielisz k. Zamościa odbyło się spotkanie grup roboczych ds. Planowania na wodach granicznych (PL) oraz ds. Ochrony wód granicznych (OW) działających w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli: Gennadij Muszka – kierownik grupy PL, zastępca Pełnomocnika Rządu Ukrainy Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych (Zachodnio – Bużański  Zlewniowy Zarząd Zasobów Wodnych w Łucku), […]

Czytaj dalej...

Izotop rutenu-106

Polska Agencja Atomistyki informuje że wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Aktualne wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdzają obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie. Pełna informacja w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

3 października 2017 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie jest wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był […]

Czytaj dalej...

Lubelski Festiwal Nauki

Jak co roku WIOŚ Lublin uczestniczył w XIV Lubelskim Festiwalu Nauki. Wśród licznych stanowisk rozłożonych wokół Placu Litewskiego znajdowało się stoisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Uczestnicy festiwalu mogli m.in. sprawdzić jak duże pole elektromagnetyczne emitują ich telefony, a także oglądając filtry pyłomierzy naocznie przekonać się o czystości powietrza.  

Czytaj dalej...
1 2 3 5