Informacja o jakości powietrza

jakosci powietrza
image_print

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich naszych stacji pomiarowych na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska . W tym serwisie można też uzyskać informację o  aplikacjach na telefony komórkowe prezentujące dane o stanie zanieczyszczeń powietrza .

Proszę mieć na uwadze i zastosować się do informacje zdrowotnych związanych z poziomami jakości powietrza podanych w poniższej tabeli.

indeks jakosci powietrza - informacja zdrowotna

Jednocześnie podkreślamy, że wartości 1-godzinnych pyłu PM10 nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie 1- godzinnego.