Wyniki pomiarów 24-godzinych powietrza w 2016 r.

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2016 r.:

  • benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.

Poziom docelowy benzo/a/pirenu dla roku kalendarzowego Da – 1 ng/m3.

Tabela z wynikami benzo/a/pirenu.

 

  • metali w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodami manualnymi na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.

  Poziom docelowy arsenu dla roku kalendarzowego Da – 6 ng/m3.

  Poziom docelowy kadmu dla roku kalendarzowego Da – 5 ng/m3.

  Poziom docelowy niklu dla roku kalendarzowego Da – 20 ng/m3.

  Poziom dopuszczalny ołowiu dla roku kalendarzowego Da – 0,5 µg/m3.

Tabela z wynikami metali.