Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

image_print

Dnia 15.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio 167,8 µg/m3 i 107,9 µg/m3. Prognozowane warunki atmosferyczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2017 r.