Stężenia benzo(a)pirenu I 2017

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2017 r.

  • benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2017 r. do 29.01.2017 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.

Poziom docelowy benzo/a/pirenu dla roku kalendarzowego Da – 1 ng/m3.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu na stanowiskach pomiarowych województwa lubelskiego w styczniu 2017 r.