Przekroczenia stężeń pyłu PM10

image_print

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

W dniu dzisiejszym tj. 10.03.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10. Stężenie średnie w godzinach 1.00 – 12.00 wynosiło 68,6 µg/m3. W przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia również w dniu jutrzejszym tj. 11.03.2017 r.