Przekroczenia stężeń pyłu PM10

image_print

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Dnia 14.03.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Stężenie średniodobowe obliczone z  niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiło 55,4 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne wskazują na możliwość wystąpienia przekroczenia również w dniu dzisiejszym tj. 15.03.2017 r.