13 maja

image_print

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia br. – to dni robocze, które w tym roku będą wolne od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Delegaturach WIOŚ w: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Taką decyzję podjęła Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa.

Dni wolne od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej zostały wyznaczone zarządzeniem Szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca br. Zgodnie z nim 2 maja (wtorek), 16 czerwca (piątek) oraz 14 sierpnia (poniedziałek) nie będzie można załatwić żadnej sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Delegaturach WIOŚ w: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

W zamian wyznaczone zostały trzy pracujące soboty. Będą to 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września br.