Roczna ocena powietrza za 2016 r.

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prezentuje Roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r.  

Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. W opracowaniu wykorzystano wyniki modelowania krajowego.

Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z zapisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi stężenia zanieczyszczeń w powietrzu powinny zostać utrzymane poniżej poziomów dopuszczalnych, docelowych albo celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.