Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza – zmiana norm

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że od 1 sierpnia br. zgodnie z komunikatem  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r. obowiązują nowe wydania Polskich Norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych stosowanych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, które jako metodyki referencyjne są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542). Są to następujące normy :

– PN-EN 15058:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla – Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni,

– PN-EN 14789:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych –Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu – Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm ,

– PN-EN 14790:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych   – Oznaczanie pary wodnej w przewodach – Standardowa metoda odniesienia,

– PN-EN 14792:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu – Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja,

– PN-EN 14791:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenków siarki – Standardowa metoda odniesienia.

W związku z powyższym po dniu 31 lipca 2017 r. wycofane są ze stosowania dotychczasowe normy dotyczące ww. oznaczeń tj.: PN-EN 15058:2006, PN-EN 14789:2006, PN-EN 14790:2006, PN-EN 14792:2006 i PN-EN 14791:2006.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami z dniem 1 sierpnia 2017 r. Laboratorium WIOŚ w Lublinie nie przyjmuje zleceń na wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.