Kąpieliska

image_print

WIOŚ w Lublinie informuje, że badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a wyniki ostatnich badań dostępne są w serwisie WSSE w Lublinie  oraz w serwisie informacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.