Wizyta Wicewojewody Lubelskiego

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
image_print

25 lipca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Była to kolejna wizyta w tutejszym inspektoracie przybliżająca Wicewojewodzie tym razem zadania inspekcyjne związane z nowo obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 19) – tzw. kolorowej reformy śmieciowej.

Chcąc zapoznać się z praktycznymi aspektami nowych uregulowań prawnych dotyczących zbiórki odpadów Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski wraz z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie odwiedzili lubelską firmę KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, które posiadają status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu centralnego województwa lubelskiego.

KOM-EKO SA posiada instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.Posiada również instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, z których wytwarzany jest kompost do wspomagania uprawy roślin. Co roku na teren KOM-EKO trafia przeszło 100 000 ton odpadów, które w 100% zostają poddane przetworzeniu, a w blisko 77% poddane procesom odzysku.

ZZO w Wólce Rokickiej jest firmą, która stosuje nowoczesne technologie przetwarzania odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Wydajność linii do sortowania odpadów wynosi łącznie 42 000 Mg/rok. Zakład został uruchomiony pod koniec 2016 r. W otwarciu uczestniczył m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Panowie w towarzystwie kierownictwa firm mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania obu firm oraz przyjrzeć się z bliska procesowi przetwarzania odpadów.

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej