Spotkanie w Delegaturze Zamość

11 sierpnia 2017r. w godzinach południowych z wizytą na terenie Delegatury WIOŚ w Zamościu przebywał Pan Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska oraz Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym tematem spotkania były problemy gospodarowania odpadami, szczególnie aktualne w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących składowania odpadów w miejscowości Strzyżów. Ponadto szanowni goście zapoznawali się m.in. z urządzeniami laboratorium analitycznego i specyfiką pracy inspekcyjnej.

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość -fot.1

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość -fot.2

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość