Przekroczenia stężeń ozonu

image_print

Przekroczenia poziomu docelowego ozonu.

Dnia 17.08.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, w Wilczopolu oraz w Białym Słupie odnotowano stężenia ozonu wyższe od poziomu docelowego określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących. Wartość ta wyznaczona na podstawie zmierzonych niezweryfikowanych wartości stężeń w dniu wczorajszym wynosiła: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 120,5 µg/m3, w Wilczopolu 130,0 µg/m3 i w Białym Słupie 131,6 µg/m3 przy wartości docelowej wynoszącej 120 µg/m3.

Najwyższe stężenia jednogodzinne wynosiły 131,1 µg/m3 w Lublinie, 145,2 µg/m3 w Wilczopolu i 135,4 µg/m3 w Białym Słupie przy wartości 180 µg/m3 będącej poziomem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.  Prognozowane wysokie temperatury wskazują na możliwość utrzymywania się podwyższonych stężeń dzisiaj i jutro. W związku z tym należy ograniczać przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza osoby narażone na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza).


Dnia 31.07.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Białym Słupie odnotowano stężenia ozonu wyższe od poziomu docelowego określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących.  Wartość ta wyznaczona na podstawie zmierzonych niezweryfikowanych wartości stężeń w dniu wczorajszym wynosiła: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 121 µg/m3, w Białym Słupie 124,1 µg/m3 przy wartości docelowej wynoszącej 120 µg/m3.

Najwyższe stężenia jednogodzinne wynosiły 134,8 µg/m3 w Lublinie i 125,8 µg/m3 w Białym Słupie przy wartości 180 µg/m3 będącej poziomem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.  Prognozowane bardzo wysokie temperatury wskazują na możliwość utrzymywania się podwyższonych stężeń w dniu dzisiejszym oraz w najbliższych dniach. W związku z tym należy ograniczać przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza osoby narażone na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza).