Wizyta Ministra Środowiska Ukrainy

Wizyta Ministra Środowiska Ukrainy_fot_1
image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuję, że w dniu 26.09.2017 r. w tutejszym Inspektoracie gościł Pana Vasyla Polujko Wiceministra Środowiska Ukrainy.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny przedstawił Panu Vasylowi Polujko schemat organizacyjny służb ochrony środowiska w Polsce. Aktualny schemat inspekcji w Polsce został uznany przez Ministra za wzorcowy i godny do naśladowania. Ukraina przygotowuje się do reformy służb ochrony środowiska i niewykluczone, że przyjmie polski model.

Ponadto w trakcie spotkania poruszono wiele zagadnień dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska. Tematem dominującym była poprawa jakości granicznej rzeki Bug poprzez modernizację oczyszczalni ścieków we Lwowie. Zapoznano Pana Ministra z ustaleniami z ostatniego Posiedzenia Polsko – Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych oraz z bieżącą sytuacją dotyczącą współpracy w ramach grup roboczych należących do Komisji. Wiele czasu poświęcono tematom organizacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce i na Ukrainie, problemom z utylizacją odpadów medycznych oraz pozostałości po środkach ochrony roślin.

Pan Minister odwiedził Laboratorium WIOŚ gdzie zapoznał się z najnowszym wyposażeniem.

W ww. spotkaniu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk oraz Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika Grupy OW w Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Wizyta Ministra Środowiska Ukrainy_fot_1

Wizyta Ministra Środowiska Ukrainy

Wizyta Ministra Środowiska Ukrainy_fot_2