Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi
image_print

3 października 2017 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie jest wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Głównym celem spotkania był pobór wód rzeki Bug, wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach. Podczas spotkania ponadto zaprezentowano i omówiono wyniki wspólnego poboru prób wód rzeki Bug uzyskane podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 16.05.2017 r. po stronie polskiej oraz wyniki badań rzeki Bug i jej głównych dopływów przeprowadzonych w 2017 roku w ramach prac własnych obu jednostek.

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi