Spotkanie Polsko – Ukraińskiej Komisji

spotkanie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych
image_print

10 – 11 października 2017 r. w miejscowości Nielisz k. Zamościa odbyło się spotkanie grup roboczych ds. Planowania na wodach granicznych (PL) oraz ds. Ochrony wód granicznych (OW) działających w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych.

Ze strony ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli: Gennadij Muszka – kierownik grupy PL, zastępca Pełnomocnika Rządu Ukrainy Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych (Zachodnio – Bużański  Zlewniowy Zarząd Zasobów Wodnych w Łucku), Andrij Mielniczuk – członek grupy (PL) (Zachodnio – Bużański Zlewniowy Zarząd Zasobów Wodnych w Łucku), Oleksandr Serguszko – członek grupy (PL) (Wołyński Obwodowy Zarząd Zasobów Wodnych w Łucku).

Ze strony polskiej: Małgorzata Skwarek – kierownik grupy OW (WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu), Wojciech Frątczak – kierownik grupy PL (RZGW Warszawa), Lucjan Goś – ekspert (RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w Puławach).

W trakcie spotkania dokonano także wspólnych uzgodnień dotyczących przyszłej współpracy połączonych grup OW i NZ w szczególności: przygotowania projektu składu połączonych grup roboczych OW+NZ oraz wspólnego regulaminu, zaktualizowania planu prac na 2017 r. i 2018 r., prowadzenia wspólnego poboru prób wód granicznej rzeki Bug oraz współpracy w zakresie poprawy jakości wód granicznych.

spotkanie Polsko – Ukrainskiej Komisji ds Wspolpracy na Wodach Granicznych