KUL – inauguracja

image_print

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w niedzielę 15 października 2017 r. W jubileuszu wzięli udział studenci, arcybiskupi i biskupi, uczestniczący w posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, odbywającym się na KUL, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, parlamentarzyści, rektorzy lubelskich szkół wyższych oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Gościem uroczystej inauguracji był także Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

Setna inauguracja roku akademickiego na KUL rozpoczęła się Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie w Auli KUL im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego po wystąpieniu rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, przystąpiono do aktu immatrykulacji, podczas którego w poczet społeczności akademickiej KUL zostali włączeni nowi studenci i doktoranci.

Podczas uroczystości inauguracyjnej wykład „Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań” wygłosił minister Jan Gowin, który zaprezentował założenia Konstytucji dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

 

KUL inauguracja 2017

 

Więcej fotografii w serwisie KUL .