Polsko-Ukraińskie badania rz. Bug

21 listopada br. na moście na przejściu granicznym Zosin/Ustiług odbył się wspólny pobór prób wód granicznej rzeki Bug. Dzięki zintensyfikowanym działaniom tutejszego Inspektoratu jest to pierwszy wspólny pobór prób po dłuższej przerwie we współpracy ze stroną ukraińską. Pobór wód wpisuje się w realizację zadań wynikających z planu pracy Grupy Roboczej OW (ochrony wód przed zanieczyszczeniem) działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. W poborze prób ze strony polskiej udział wzięli: Małgorzata Skwarek – Kierownik Delegatury w Zamościu jednocześnie kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, Adam Szamik – starszy specjalista Laboratorium WIOŚ Lublin. Ze strony ukraińskiej: Walery Griżuk – Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno- melioracyjnej Służby będący członkiem ukraińskiej części Grupy Roboczej OW oraz pracownik laboratorium H. Baranowa. Analizy z określonym zakresem badawczym zostaną wykonane w dwóch laboratoriach polskim i ukraińskim. Współpracujące strony wymienią się rezultatami badań oraz omówią wynikający z nich stan czystości wód granicznej rzeki Bug w punkcie poboru Zosin/Ustiług.

wspólny-pobór-prób-wód-granicznej-rzeki-Bug_XI_2017_fot_1

Owspólny-pobór-prób-wód-granicznej-rzeki-Bug_XI_2017_fot_2