Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

image_print

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje.

Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pozyskane  w ramach systemu dane są danymi wiarygodnymi, w trybie online trafiają na stronę internetową WIOŚ oraz na portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prosimy zatem o korzystanie ze strony http://powietrze.gios.gov.pl,  gdzie można pobrać również aplikację mobilną.

Podkreślamy, że Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu zgodnie z normami europejskimi, stosując wyłącznie dwie uzupełniające się metody: metodę grawimetryczną, która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru (jest to metoda referencyjna) i metodę automatyczną, posiadającą wykazaną równoważność do metody referencyjnej. Sposób wykonywania pomiarów jest w pełni zgodny z regulacjami UE w tym zakresie, a tym samym jest analogiczny do tego jaki jest zastosowany we wszystkich krajach UE.

Wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 wykonywane innymi metodami mogą być obarczone dużym błędem. Nie posiadają  wykazanej równoważności z metodą referencyjną i nie mogą być podstawą do porównywania do obowiązujących poziomów dopuszczalnych jak też dokonywania oceny jakości powietrza.

Ponadto zwracamy uwagę, aby stężeń 1-godzinnych pyłu PM10 i PM2,5 nie porównywać  do wartości dopuszczalnej określonej dla doby bądź dla roku kalendarzowego.  Dla pyłu PM10 określone są poziomy dopuszczalne w odniesieniu do 24 godzin i roku kalendarzowego, dla pyłu PM2,5 poziom dopuszczalny określono tylko dla roku kalendarzowego. Z kolei poziom alarmowy przepisy prawne określają dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10,  dla pyłu PM2,5 nie określono wartości poziomu alarmowego.