Przekroczenia stężeń pyłu

image_print

Dnia 17.12.2017 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 69,4 µg/m3, w Zamościu 76,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2017 r.  Średnia wartość stężenia w godzinach 1.00-9.00 w Lublinie wynosiła: 108,7 µg/m3. W Zamościu w godzinach rannych wartości stężeń znacznie zmniejszyły się, jednak wysokie wartości 1-godzinne w nocy skutkują  średnią wartością stężenia w godzinach 1.00-9.00  na poziomie 108 µg/m3.

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl  lub na   envir.wios.lublin.pl .

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.