image_print

„Awaria” elektrowni jądrowej

W związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami na temat „chmury promieniotwórczej” i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii, Państwowa Agencja Atomistyki informuje że nie ma żadnych skażeń radioaktywnych na terenie Polski i Europy.  Pełny tekst komunikatu w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń ozonu

Przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Dnia 17.08.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, w Wilczopolu oraz w Białym Słupie odnotowano stężenia ozonu wyższe od poziomu docelowego określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących. Wartość ta wyznaczona na podstawie zmierzonych niezweryfikowanych wartości stężeń w dniu wczorajszym wynosiła: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 120,5 µg/m3, w Wilczopolu 130,0 µg/m3 i w Białym Słupie 131,6 µg/m3 przy wartości docelowej wynoszącej 120 µg/m3. Najwyższe stężenia jednogodzinne wynosiły […]

Czytaj dalej...

Spotkanie w Delegaturze Zamość

11 sierpnia 2017r. w godzinach południowych z wizytą na terenie Delegatury WIOŚ w Zamościu przebywał Pan Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska oraz Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym tematem spotkania były problemy gospodarowania odpadami, szczególnie aktualne w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących składowania odpadów w miejscowości Strzyżów. Ponadto szanowni goście zapoznawali się m.in. z urządzeniami laboratorium analitycznego i specyfiką pracy inspekcyjnej.

Czytaj dalej...

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

25 lipca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Była to kolejna wizyta w tutejszym inspektoracie przybliżająca Wicewojewodzie tym razem zadania inspekcyjne związane z nowo obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 19) – tzw. kolorowej reformy […]

Czytaj dalej...

Kąpieliska

WIOŚ w Lublinie informuje, że badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a wyniki ostatnich badań dostępne są w serwisie WSSE w Lublinie  oraz w serwisie informacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza – zmiana norm

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że od 1 sierpnia br. zgodnie z komunikatem  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r. obowiązują nowe wydania Polskich Norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych stosowanych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, które jako metodyki referencyjne są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości […]

Czytaj dalej...

Pożar w pobliżu Czarnobyla

W związku informacjami o pożarze w pobliżu nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Polska Agencja Atomistyki informuje, że nie ma w związku z nim zagrożenia radiacyjnego na terenie Polski. Pełna treść komunikatu w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6